Breinbreker – BrainTeaser

Brain Teaser, equal letters are equal numbers.

The Brain Teaser state for years regularly in the Dutch newspaper “De Telegraaf”. It is a figure puzzle three by three numbers with an interrelation, where the letters have to be converted into numbers.
The aim of the Excel template manufactured by BeCause is to generate automatically as many different combinations as possible.
The brainteaser was at that time on the website of Because and now because it was often used we made a link from our new website to this Brain Teaser.

If you became in a stress by this Brain Teaser, you can relax at Monte do Vale Porquinhas.
This secluded small estate is now on sale. It really is a Hidden Paradise. Look what it can offer you. It is surrounded by nature and close to the fantastic Atlantic coast.

Breinbreker, gelijke letters zijn gelijke cijfers.

De Breinbreker staat al jarenlang regelmatig in het dagblad De Telegraaf. Het is een cijferpuzzel van drie maal drie getallen met een onderling verband, waarbij de letters omgezet moeten worden in cijfers.
De bedoeling van het destijds door BeCause vervaardigde Excel model is om zoveel mogelijk verschillende combinaties automatisch te kunnen genereren.
De breinbreker stond destijds op de website van BeCause en omdat er toen veel gebruik van gemaakt werd hebben we nu opnieuw een link van onze nieuwe website naar deze Breinbreker gemaakt.

Mocht u door deze Breinbreker in een stress zijn geraakt, dan kunt u heerlijk tot rust komen op Monte do Vale Porquinhas.
Dit afgelegen kleinschalige landgoed is nu te koop. Het is werkelijk een Verborgen Paradijs. Kijk eens wat het allemaal te bieden heeft. Het ligt midden in de natuur en dichtbij de fantastische Atlantische kust.

Secluded Property, Main House and Monte
Main House and Monte